• ОУ
  ОУ "Алеко Константинов"
 • Вдъхновяващи идеи
  Вдъхновяващи идеи
 • Творчество и спорт
  Творчество и спорт
 • Традиции
  Традиции

Акаунт

Последни новини

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

ОТКРИВАНЕ НА
УЧЕБНАТА 2018/2019 г.
17.09.2018 г. – 09.30 ч.
Учениците трябва да бъдат в училищния двор в 9.15 ч.

Родителска среща 15.05.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Заповядайте на 15.05.2018 г.  (вторник) от 18:00 ч. в кабинет 209 на родителска среща за бъдещите първокласници.

От ръководството

Благодарност

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

От името на всички ученици и колектива на ОУ“Алеко Константинов“ Ви благодаря за изключителната активност в благотворителната акция за събиране на хартия в училище „Ние искаме да помогнем за изграждането на спортна площадка за децата и хората с увреждания в Димитровград“.

Винаги ще разчитаме на вашата помощ и подкрепа, защото сме убедени, че за да постигнем успехи е нужно да работим заедно. Само със съвместни усилия ще изградим истински отговорни личности, с чувство за достойнство и уважение към околните.

Ще се радвам да се включвате така активно и в предстоящите мероприятия на училището.

  

 април 2018  г.                             С  уважение:

Димитровград                         Дорина Желязкова, директор

Вие сте тук:

квалификации на учителите

26.10.2015г - Във връзка с „развитие на сътрудничеството
 
между образователните институции чрез създаване 
 на достъпна система за комуникации, обмен на информация,
идеи, опит и положителни практики
се проведе изключително полезна среща с квалифицирани специалисти от
Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на
деца и ученици със специални възпитателни потребности – Хасково с директор Светла Йотова.

ОбучениенатемаДецатасъсСОП - Комуникация, взаимодействие, отговорности.

С учителите от начален етап: Комуникативни нарушения в развитието - дислексия, аутизъм, дисфазия на развитието.

С учителите от прогимназиален етап:  Методи и подходи при работа с хиперактивни деца
 
и деца с нарушена концентрация на внимание

Срещата премина в творческа дискусия на модели за организиране на учебния час за ефективно включване на учениците със СОП в учебния процес.
За мястото и ролята на Образованието за развитие и на Глобалното образование в българското училище се дискутира и  Елементът -  КенРобинсън - развиването на индивидуалните креативни силни страни на личността.

Благодарим за подкрепата, сътрудничеството и отличната организация на обучението на Ресурсен център – Хасково!

 

  Учителите от ОУ "Алеко Константинов"

участват в различни семинари, он-лайн курсове и обучения.

 

Изключително интересен и полезен семинар – практикум с учителите на ОУ „Алеко Константинов“:

„Оказване на първа помощ при инциденти по време на училищни мероприятия, екскурзии и други.“

Лектор: м. с. Анелия Янева

 

Информационна среща с външен лектор от RAABE  и 

ЦОП - Димитровград на тема:
 „Дислексия – защо ми е трудно да уча?“ 

 На 31.10.2014 всички учители участваха в обучителен семинар
на тема: 

„Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване

на образователно-възпитателния процес“

Работна програма:

• Иновационни стратегии, модели и подходи за работа в училище.

• Практическа проекция за прилагане на иновативни подходи в

образователно-възпитателния процес.

• Характеристика на образователно-възпитателния процес – дейности на

учениците, дейности на учителя, използване на образователни ресурси.

Разработване на иновационни подходи, приложими в учебния процес.

• Практическа работа – разработване на идеи за практически модели за

обучение чрез прилагане на иновативни подходи.

Благодарим на лекторите от RAABE, които ни показаха ново съвременно обучение и 
перфектна организация.

  Присъединете се към MOOC!

Курс MOOC как да се проектират ИКТ-базирани учебни дейности
Курсът e 5 седмици и група от наставници ви помагат в изпълнение на задачата за проектиране на вашите собствени учебни дейности и уроци.
Курсът се предлага на седем езика: Английски, Испански, Каталонски, Гръцки, Словенски, Български и Френски език.
Характеристиките на курса са: Фокус върху Learning Design Studio (LDS) метода

 Възможности да обогатите своите знания и умения:

 

Интересно

Първият телефонен указател

Първият телефонен указател, издаден през 1878г. съдържал само 50 имена.

Училищен часовник

Анкета

Любим предмет

Кой е любимият ви учебен предмет?

» Към анкетата »
1 Оставащи гласа

jVS by www.joomess.de.

Архив

Powered by mod LCA