• ОУ
  ОУ "Алеко Константинов"
 • Вдъхновяващи идеи
  Вдъхновяващи идеи
 • Творчество и спорт
  Творчество и спорт
 • Традиции
  Традиции

Акаунт

Последни новини

Извънаредно

Уважаеми родители,

 
Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
 
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
 
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
 
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
 
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
 
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
 
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
 
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
 • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
 • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
 • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
 • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
  Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
 •  Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
 • Насърчавайте детето да бъде активно.
 • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
 • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
 • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
 • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.
Източник: https://mon.bg/bg/news/3885
Извънредни мерки

Във връзка със сложната епидемиологична обстановка е необходимо учениците, под отговорния контрол на техните родители:
1. Да спазват отговорно наложените обществени правила и ограничения в условия на усложнена епидемиологична обстановка.
2. Със Заповед № РД09-606/09.03.2020 г. на Министъра на образованието и науката се отменят всички състезания и олимпиади, извънкласни и извънучилищни дейности и мероприятия до следващо нареждане.
До края на учебното време на учебната 2019/2020 година се прекратяват всички екскурзии, лагери, зелени училища, както и всички други пътувания, вече организираните, няма да се състоят.

3. Със Заповед № РД-06-276/09.03.2020 г. на Кмета на Община Димитровград, на територията на Община Димитровград се преустановяват посещенията на културни мероприятия, в това число и кина; спортните мероприятия ще се провеждат без публика; забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца;
В социалните услуги, училищата и детските градини да се предприемат необходимите действия за осъществяване на дезинфекция, спазване на санитарните филтри и ограничаване достьпа на външни лица.

4. Основни препоръчителни мерки към всички граждани са да ограничат максимално социалните си контакти и да спазват добра лична хигиена.
Младите не боледуват тежко, но са преносители на COVID-19, уточнява проф. Тодор Кантарджиев.
5. Няма доказателства, че домашните животни (например кучета или котки) представляват по-голям риск от инфекция отколкото хората. Като обща предпазна мярка, спазвайте основните принципи на хигиена при контакт с животни.
6. Както при всички респираторни инфекции като грипа, потърсете лекар навреме, ако вие или вашето дете има симптоми, и избягвайте публични места (офиси, училища, обществен транспорт), за да предотвратите разпространението сред други хора.
7. Избягване на градски транспорт;
8. Избягвайте кашляне и кихане в ръцете, препоръчва се това да става в свивката на лакътя и, ако не е възможно, незабавно извършване на хигиена на ръцете, без да докосвате повърхности;
9. Използването на носна кърпа за кихане не изключва измиването на ръцете след изхвърлянето им в кошчето;
Избягвайте контакта с хора, които показват признаци на инфекция;
10. След възстановяване на учебния процес учениците трябва да спазват следните правила:
- да не се събират с приятели и съученици където и да е - в домове, заведения, фитнес зали, спортни зали, кино салони, театри, библиотеки, молове ...;
- да подготвят за предстоящите учебни занятия лични предпазни средства (гел за дезинфекция на ръцете, мокри дезинфекциращи кърпички);
- в училището да използват активно и отговорно всички средства за лична хигиена;
11. Родители и външни лица няма да бъдат допускани в училищната сграда, без сериозно основание за посещението им, до момент на отмяна;
12. Контактите с директор, класни ръководители, учители и служители ще се осъществяват по телефон, ел.дневник, онлайн и др.;
13. Отговорността за запазване здравето на учениците, учителите и служителите в училище е обща.

Вие сте тук:

Юбилей - 50 години

Юбилей - 50 години - тържествен концерт

Програма за патронен празник 2014 г.

 

Вечер, посветена на баба и дядо!

  С Вечер посветена на баба и дядо започнаха поредицата от тържества, посветени на
50-годишнината от създаването на ОУ "Алеко Константинов". Учениците от 4д клас
споделиха един свой празник не случайно с бабите и дядовците си, защото точно
това са хората, които първи в детството разпалват искрите на родолюбие в сърцата им;
първи те  им показват добродетелите с приказките, които им разказват; първи са ги
научили, че да се пие вода от извора е най-доброто. С много вълнение баби и дядовци
изпълниха залата и почувстваха  уважението, признателността и любовта на внуците си.
Празникът започна с химна на училището, с което учениците още веднъж подчертаха,
че техният път в живота, наред с приказките на баба и дядо, започва и
от първото им училище, което тази година има юбилей. 
Вечерта бе наситена с много емоционални драматизации от всички видове приказки
в народното ни творчество, в които децата се представиха като истински актьори.
Не по-малко внимание бе отделено на народните песни и танци, с което пък те
изненадаха гостите като отлични изпълнители. Не липсваха мъдрости от народното ни
творчество, народни гатанки, на които отговаряха бабите и дядовците.
В заключение децата им обещаха, че където и да са по широкия свят, ще помнят
мъдрите им съвети и примера им, както и училището, с което се гордеят.
Всички баби и дядовци получиха грамоти в знак на благодарност, а те почерпиха
децата с пожелание да не спира желанието им за полет, а за да имат сила крилете им,
до тях ще бъдат пак те, заедно с родителите и учителите им.

 

             състезание Стани богат със знания

На 24.02.2014г учениците от 4б, 4в, 4г, 4д класове от
ОУ „Алеко Константинов“ с класни ръководители: В. Зафирова,
В. Атанасова, Г. Петкова и Н. Димитрова посветиха на  предстоящия
50-годишен юбилей на училището  
състезанието „Стани богат със знания“, наподобяващо популярната
телевизионна игра.Въпросите бяха подбрани от учебния материал.
 Всеки от класовете участва с отбор от пет човека. Учениците с
лекота отговаряха на повечето въпроси и показаха, колко ценни
знания са научили в училище. Играта завърши с награди за всички
отбори – грамоти и книги.
Състезатели, публика и гости си тръгнаха удовлетворени от интересната игра.

 

          открит УРОК ЗА БЪЛГАРИЯ

На 28.02.2014г по случай 50-годишния юбилей на ОУ ”Алеко Константинов”
и Националния празник на България учениците от 4а клас изнесоха
открит урок по Човекът и обществото на тема:
„УРОК ЗА БЪЛГАРИЯ”
Учениците с класен ръководител Даниела Тодорова ни върнаха години
назад във времето и ни разказаха за великите български владетели.
Преминаха през възходи и падения на народа ни, запознаха ни с
известни исторически личности и паметници на културата.
„Родината се обича, не заради това, че е велика, а заради това, че е своя!”
Децата се докоснаха до душата на всеки човек, накараха го да се почувства българин и да се гордее със своя род и език!
Всички получиха грамоти, знамена и вестници за 3 март,
направени от учениците от 4а клас.

 

Състезание "ОПОЗНАЙ РОДИНАТА, ЗА ДА Я ОБИКНЕШ"

Интересно и много емоционално състезание,
посветено на патронния празник на училището се проведе
 в 3 кръга между третите класове в ОУ „Алеко Константинов“

1. Нашето славно минало

2. България – красива и богата

3. Учениците се състезаваха по 4 теми:

 • Моята Родина
 • Моят град
 • Моето училище
 • Алеко Константинов

Журито: г-н Желязков и г-н Христов похвалиха подготовката на учениците
за юбилея на училището. Присъстваха гости и ръководството на училището.

Директорът – г-жа Д. Желязкова връчи наградите на победителите.

 • I място – 3а и 3б класове: класни ръководители:
  Антоанета Николова и Донка Костадинова
 • II място – 3г - класен ръководител Донка Вълева
 • III място – 3в – класен ръководител Лора Вълчева

 

изложба на първи клас "Моето училище на 50 години"

Във връзка с 50-годишния юбилей на ОУ „ Алеко Константинов” беше
организирана изложба на рисунки на тема: "Моето училище на 50 години".
С огромно желание в нея се включиха учениците от 1 клас.
Изложбата беше представена на видно място пред сградата на училището,
за да може повече хора да споделят радостта и вълнението от предстоящото събитие.

състезание по история и география:

 

На 19 март 2014 г. се проведе състезанието по история и география
„КАКВО? КЪДЕ? КОГА?“,
посветено на 50 годишния юбилей на ОУ „Алеко Константинов“.

Участваха три отбора с по трима представители на шестите класове.
Състезанието се проведе в три кръга. Между кръговете се провеждаше
игра с публиката. Всеки отговорил правилно на въпрос, получи награда.
На първо място се класира 6в клас, който бе представляван от Мария Янкова,
Мария Кирева и Кирил Кафтанов . Второ място зае 6а, следван от 6б клас.
След края на състезанието директорът на училището, г-жа Дорина Желязкова,
поздрави участниците и им връчи грамоти и награди.

 Състезание по математика и информационни технологии
"Ръка за ръка"

Състезанието по математика и информационни технологии „Ръка за ръка“
беше посветено на 50 годишния юбилей на училището. То показа връзката,
която съществува между предметите. Състезаваха се 4 отбори – учениците от
седмите класове над задачи от двата предмета. Докато състезателите решаваха,
то публиката се забавляваше със занимателни задачи и мисли на велики математици.
Занимателната математика беше и за тези, които си мислят, че не обичат математиката.
Микаела Димитрова от 5 клас презентира пролетните празници и обичаи. Мария Кирева
от 6 клас посвети презентацията си на Деня на водата. Бяха демонстрирани импресии,
изготвени от СИП по ИТ, посветени на Деня на Земята – 22.04.

Победители  станаха 7в клас – Габриела, Добромир, Юлияна

             Второ място - 7б клас – Христиана, Станимира, Антония

             Трето място са отборите на 7г и 7а класове:

7а – Александър, Марин и Добромир

7г – Ирина, Габриела и Ангел

За доброто настроение и забавно поднасяне на информацията се погрижиха
водещите: Калина и Даниела от 6а клас.
Калина повиши настроението и с хубави народни песни.

Директорът на училището – г-жа Дорина Желязкова поздрави всички участници и награди
победителите като им пожела все така достойно да защитават традициите на училището.
Накрая всички си тръгнаха убедени, че „ръка за ръка“ се постигат най-добри резултати.

видеоклип:

 

ВЕЧЕР НА АЛЕКО - 24.04.2014г

награждаване на първенците в литературния конкурс,
в конкурсите за рисунка и за презентация

„Познатият и непознат Алеко”  
училищен конкурс за презентация

Награда за: екип от 7 клас: Добромир Зафиров, Габриела Стефанова, Елена Варийска,
 Юлияна Найденова

Поощрителни награди:

Мая Илчева – 6а клас

Екип: Елена Захариева и Ренислава Желева – 6б клас

Магдалена Танева – 6в клас

Специална награда за музикален акомпанимент на вечерта Анелия Пейчева – 7В клас

„Аз съм Алековец”
литературен конкурс за написване на есе, стихотворение, разказ

Начален етап:

Стихотворение „Малкият Алековец“ – Мария Желева – 4д клас

Стихотворение „На училище“ – Тодор Димитров – 4д клас

Стихотворение „Аз съм Алековец“ – Гергана Добрева – 2а клас

Специална награда за колективно участие на 4д клас

Прогимназиален етап:

Стихотворение „Празник“ – Валентина Иванова – 5Б клас

Стихотворение „Аз съм Алековец“ – Габриела Стефанова – 7В клас

Стихотворение „Аз съм Алековец“ – Калина Недялкова – 6А клас

Специална награда за цялостно творчество – Мария Кирева – 6В клас

 

Велопоход - 26.04.2014г

 

 

За пореден път ръководството на ОУ „А. Константинов“ организира велопоход за алековци,
като този път проявата беше включена в плана за честване на юбилея на училището.
Участие взеха 23 деца от 5-7 клас и 4-ма ръководители.
Маршрутът включваше с. Крум, с. Добрич и посещение на „Извора на Нимфите“ с. Каснаково
и общата дължина беше над 30км.
При извора беше направен активен отдих, като учениците участваха във футболна среща,
а останалите играха волейбол. Колелата на участниците издържаха прехода и се наложи
само една смяна на спукана гума.
Проявата се оформя като традиционна, като на първата се посети
и „Александровската гробница“ с. Александрово.

 

Химията - забавна и интересна

"Химията - забавна и интересна"

бе надсловът на състезанието, което си организираха седмокласници от ОУ "Алеко Константинов" в Димитровград.

И тази проява е посветена на юбилея на училището, който се отбелязва тази година. Образно и с помощна на мултимедия ученицитите се "разходиха" из таблицата за химичните елементи, като разказаха за значението им в природата и приложението в бита.

Участниците бяха разпределени в 4 отбора, като разказваха за алкалните, алкалоземните, халогенните елементи и други, включени в Менделеевата таблица по групи.

За участниците, ръководството на училището раздаде поощрителни награди в края на състезанието.

 

 

Среща: "Посланията на Щастливеца"

 На 28.04.2014г в кабинет 209 се проведе   среща на ученици от 7в клас
с петокласници на тема: “Посланията на Щастливеца”,  
посветена на 50 годишния юбилей на училището ни.
  Алeко Константинов е свята личност, скъпа на всеки българин. Със своя живот и дело той ни учи:
 Ти може да не си поет, но трябва гражданин да бъдеш!”
Ученици от 7в клас запознаха петокласниците с творчеството на „Щастливеца“  и 
нравствените послания, които той ни завеща.
Подготвени бяха образователна игра и брошури за петокласниците. видеоклип

 

 

 

Интересно

Хавайската азбука

Хавайската азбука има 12 букви.

Училищен часовник

Анкета

Любим предмет

Кой е любимият ви учебен предмет?

» Към анкетата »
1 Оставащи гласа

jVS by www.joomess.de.

Календар

Юли 2020
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Архив

Powered by mod LCA