• ОУ
  ОУ "Алеко Константинов"
 • Вдъхновяващи идеи
  Вдъхновяващи идеи
 • Творчество и спорт
  Творчество и спорт
 • Традиции
  Традиции

Акаунт

Последни новини

СЪОБЩЕНИЕ

На 17.11.2020 г. (вторник) от 17.30 ч. ще се проведе заседание на Обществения съвет към ОУ „Ал. Константинов“, Димитровград, в електронна среда.

Дневен ред на заседанието:

 1. Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2019/2020 г.
 2. Отчет за изпълнение на дейностите съгласно Стратегия за развитие на училището за периода 2016 – 2020 г.
 3. Становище относно Стратегия за развитие на училището за периода 2021 – 2024 г.
Извънаредно

Уважаеми родители,

 
Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
 
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
 
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
 
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
 
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
 
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
 
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
 
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
 • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
 • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
 • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
 • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
  Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
 •  Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
 • Насърчавайте детето да бъде активно.
 • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
 • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
 • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
 • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.
Източник: https://mon.bg/bg/news/3885
Извънредни мерки

Във връзка със сложната епидемиологична обстановка е необходимо учениците, под отговорния контрол на техните родители:
1. Да спазват отговорно наложените обществени правила и ограничения в условия на усложнена епидемиологична обстановка.
2. Със Заповед № РД09-606/09.03.2020 г. на Министъра на образованието и науката се отменят всички състезания и олимпиади, извънкласни и извънучилищни дейности и мероприятия до следващо нареждане.
До края на учебното време на учебната 2019/2020 година се прекратяват всички екскурзии, лагери, зелени училища, както и всички други пътувания, вече организираните, няма да се състоят.

3. Със Заповед № РД-06-276/09.03.2020 г. на Кмета на Община Димитровград, на територията на Община Димитровград се преустановяват посещенията на културни мероприятия, в това число и кина; спортните мероприятия ще се провеждат без публика; забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца;
В социалните услуги, училищата и детските градини да се предприемат необходимите действия за осъществяване на дезинфекция, спазване на санитарните филтри и ограничаване достьпа на външни лица.

4. Основни препоръчителни мерки към всички граждани са да ограничат максимално социалните си контакти и да спазват добра лична хигиена.
Младите не боледуват тежко, но са преносители на COVID-19, уточнява проф. Тодор Кантарджиев.
5. Няма доказателства, че домашните животни (например кучета или котки) представляват по-голям риск от инфекция отколкото хората. Като обща предпазна мярка, спазвайте основните принципи на хигиена при контакт с животни.
6. Както при всички респираторни инфекции като грипа, потърсете лекар навреме, ако вие или вашето дете има симптоми, и избягвайте публични места (офиси, училища, обществен транспорт), за да предотвратите разпространението сред други хора.
7. Избягване на градски транспорт;
8. Избягвайте кашляне и кихане в ръцете, препоръчва се това да става в свивката на лакътя и, ако не е възможно, незабавно извършване на хигиена на ръцете, без да докосвате повърхности;
9. Използването на носна кърпа за кихане не изключва измиването на ръцете след изхвърлянето им в кошчето;
Избягвайте контакта с хора, които показват признаци на инфекция;
10. След възстановяване на учебния процес учениците трябва да спазват следните правила:
- да не се събират с приятели и съученици където и да е - в домове, заведения, фитнес зали, спортни зали, кино салони, театри, библиотеки, молове ...;
- да подготвят за предстоящите учебни занятия лични предпазни средства (гел за дезинфекция на ръцете, мокри дезинфекциращи кърпички);
- в училището да използват активно и отговорно всички средства за лична хигиена;
11. Родители и външни лица няма да бъдат допускани в училищната сграда, без сериозно основание за посещението им, до момент на отмяна;
12. Контактите с директор, класни ръководители, учители и служители ще се осъществяват по телефон, ел.дневник, онлайн и др.;
13. Отговорността за запазване здравето на учениците, учителите и служителите в училище е обща.

Вие сте тук:

ОУ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ СПЕЧЕЛИ КУПАТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ОУ“АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ СПЕЧЕЛИ КУПАТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ЗА УЧИЛИЩЕ С НАЙ-ВИСОК РЕЙТИНГ

В КОНКУРСА ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО

„ШАНС“ 2019  

 

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ

ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО

ПОЕЗИЯ

 

 

Втора възрастова група- I – IV клас 

II място

Максим Николов – 2 а клас, ОУ „Алеко Константинов‘‘

 

III  място

Димитър Тумбалов – 3а  клас, ОУ „Алеко Константинов‘‘

         

Трета възрастова група – V- VIII клас

I място

Божидар Александров – 7 б клас, ОУ ,, Алеко Константинов ‘‘

 

II място

Дейна Георгиева – 5 б клас, ОУ ,, Алеко Константинов ‘‘

 

III  място

Стиляна Костова  – 6 а клас, ОУ ,, Алеко Константинов ‘‘

Клариса Кабзималева - 7 г клас, ОУ ,, Алеко Константинов ‘‘ 

 

ПРОЗА

 

Втора възрастова група- I – IV клас

 

I място

Максим Николов – 2 а клас, ОУ „Алеко Константинов‘‘

 

         Трета възрастова група – V- VIII клас

I място

Калина Колева– 5 а клас, ОУ ,, Алеко Константинов ‘‘

Кристина Тенева  – 5 б клас, ОУ ,, Алеко Константинов ‘‘

 

         II място

Мартин Любенов – 5 в клас, ОУ ,, Алеко Константинов ‘‘

 

III  място

Андрея Кирчева  - 5 в клас, ОУ ,, Алеко Константинов ‘‘ 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

ТЕМА: „МОДА В БЪДЕЩЕТО“

  

Втора възрастова група  - от I до IV клас

 

Първо място

Тиана Хубенова -2 д клас, ОУ ,,Ал. Константинов‘‘

          Лидия Драгиева – 1 в клас, ОУ ,,Ал. Константинов‘‘

Крисиана Миндалова – 3 б клас, ОУ ,,Ал. Константинов‘‘

 

Второ място

Златина Петкова – 2 д клас, ОУ ,,Ал. Константинов‘‘

 

Трето място

Антония Маркова – 2 в клас, ОУ ,,Ал. Константинов‘‘

Златина Петкова – 2 д клас, ОУ ,,Ал. Константинов‘‘

 

        Трета възрастова група – от V до VIII клас

 

Първо място

Иван Нечев – 7 а клас, ОУ ,,Алеко Константинов‘‘

 

Второ място

Дейна Георгиева – 5 б клас, ОУ ,,Алеко Константинов‘‘

Никол Стоилова – 7 г клас, ОУ ,,Алеко Константинов‘‘

 

          Трето място

 

Андреа Делчева – 5 г клас, ОУ ,,Алеко Константинов‘‘

Михаил Гочев – 7 б клас, ОУ ,,Алеко Константинов‘‘

ТЕМА: „ПРОЛЕТНО УХАНИЕ“

Втора възрастова група – от I до IV клас

 

Първо място

Кристиана Димитрова – 2 а клас, ОУ ,,Алеко Константинов‘‘

 

Второ място

Теодора Георгиева – 2 а клас, ОУ ,,Алеко Константинов‘‘

 

Трето място

Катерина Шидерова – 3 б клас, ОУ ,,Алеко Константинов‘‘

Невена Янева – 2 в клас, ОУ ,,Алеко Константинов‘‘

 

          Трета възрастова група – от V до VIII клас

Второ място

Петя Иванова – 5 г клас, ОУ ,,Алеко Константинов‘‘

  

ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО

 

Втора възрастова група – от I до IV клас

 

Първо място

Никол Миткова -1 г клас, ОУ „Алеко Константинов”

Димитър Тумбалов  -  3 а клас, ОУ „Ал. Константинов‘‘

 

Второ място

Теодор Иванов -  1 б клас, ОУ „Алеко Константинов”

Магдалина Узунова- 3 д клас, ОУ „Алеко Константинов”

Йоан Христов -  3 б клас, ОУ „Алеко Константинов”

Теодора Тодорова -1 клас ОУ „Алеко Константинов”

 

Трето място

Теодора  Георгиева- 2 а клас, ОУ „Алеко Константинов”

Гергана Минчева-3г  клас, ОУ „Алеко Константинов”

Борислав Бонев – 3 а клас, ОУ „Алеко Константинов”

 

          Трета възрастова група – от V до VIII клас

 

Първо място

Мария Христова -6 б клас, ОУ „Алеко Константинов”

 

Второ място

Михайл Маджиров -7 а клас, ОУ „Алеко Константинов”

Даная Вълева - 5 в клас, ОУ „Алеко Константинов”

 

Трето място

Веселин Димов- 6 б клас, ОУ „Алеко Константинов”

Божидар Александров -7 б клас, ОУ „Алеко Константинов”

Георги Иванов -5 а клас, ОУ „Алеко Константинов”

 

Групови награди

 

СИП -Технологии и предприемачество 2- 3 клас, ОУ „Алеко Константинов”

 

СИП -Домашен бит и техника -  4 клас, ОУ „Алеко Константинов”

 

„Морячетата“ - 2 д клас, ОУ „Алеко Константинов”

 

ФОТОГРАФИЯ

 

  Втора възрастова група –I- IV клас

 

           III  място

           Мартин Тодоров Вълчев- 2в  клас, ОУ ,,Алеко Константинов“

 

Трета възрастова група – V- VIII клас

 

II място

Диана Панева- 7 б клас, ОУ,,Алеко Константинов“

Миглена Атанасова- 7 в клас, ОУ ,,Алеко Константинов“

 

III  място

Даная Вълева- 5в  клас, ОУ,,Алеко Константинов“

МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО 

Втора възрастова група- I – IV клас

 

           II място - Вокална група „Щастливците“при ОУ“Алеко Константинов“

 

Втора възрастова група- I – IV клас

           II място

Жаклин Диянова Василева - 2 д клас, ОУ,,Алеко Константинов“

II място

Ани Атанасова Гочева - 4 а клас, ОУ,,Алеко Константинов“

           II място

Добрина Ангелова Дулева – 4 в клас, ОУ,,Алеко Константинов“

            III място

 Николета Николаева Коцева – 4 г клас, ОУ,,Алеко Константинов“

 

Трета възрастова група – V- VIII клас

          II място

 Пламена Великова Генчева – 6 в клас, ОУ,,Алеко Константинов“

           III място

 Дейна Теодорова Георгиева – 5 б клас, ОУ,,Алеко Константинов“

ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

 

             I място - Формация „Съвременни танци“при ОУ“Алеко Константинов“

            II място - Формация „Съвременни танци“при ОУ“Алеко Константинов“

Интересно

Прасето и небето

Физически е невъзможно едно прасе да погледне към небето.

Училищен часовник

Анкета

Любим предмет

Кой е любимият ви учебен предмет?

» Към анкетата »
1 Оставащи гласа

jVS by www.joomess.de.

Архив

Powered by mod LCA