• ОУ
  ОУ "Алеко Константинов"
 • Вдъхновяващи идеи
  Вдъхновяващи идеи
 • Творчество и спорт
  Творчество и спорт
 • Традиции
  Традиции

Акаунт

Последни новини

СЪОБЩЕНИЕ

На 07.07.2021 г. (сряда) от 17.30 ч. в 209 каб. в училищната сграда ще се проведе заседание на Обществения съвет към ОУ „Ал. Константинов“, Димитровград.

Дневен ред на заседанието:

1. Съгласуване на учебните планове за паралелките от I до VII класове за учебната 2021/2022 година.

2. Текущи въпроси.

Извънаредно

Уважаеми родители,

 
Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
 
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
 
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
 
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
 
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
 
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
 
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
 
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
 • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
 • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
 • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
 • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
  Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
 •  Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
 • Насърчавайте детето да бъде активно.
 • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
 • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
 • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
 • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Вие сте тук:

ОУ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ СПЕЧЕЛИ КУПАТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ОУ“АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ СПЕЧЕЛИ КУПАТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ЗА УЧИЛИЩЕ С НАЙ-ВИСОК РЕЙТИНГ

В КОНКУРСА ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО

„ШАНС“ 2019  

 

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ

ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО

ПОЕЗИЯ

 

 

Втора възрастова група- I – IV клас 

II място

Максим Николов – 2 а клас, ОУ „Алеко Константинов‘‘

 

III  място

Димитър Тумбалов – 3а  клас, ОУ „Алеко Константинов‘‘

         

Трета възрастова група – V- VIII клас

I място

Божидар Александров – 7 б клас, ОУ ,, Алеко Константинов ‘‘

 

II място

Дейна Георгиева – 5 б клас, ОУ ,, Алеко Константинов ‘‘

 

III  място

Стиляна Костова  – 6 а клас, ОУ ,, Алеко Константинов ‘‘

Клариса Кабзималева - 7 г клас, ОУ ,, Алеко Константинов ‘‘ 

 

ПРОЗА

 

Втора възрастова група- I – IV клас

 

I място

Максим Николов – 2 а клас, ОУ „Алеко Константинов‘‘

 

         Трета възрастова група – V- VIII клас

I място

Калина Колева– 5 а клас, ОУ ,, Алеко Константинов ‘‘

Кристина Тенева  – 5 б клас, ОУ ,, Алеко Константинов ‘‘

 

         II място

Мартин Любенов – 5 в клас, ОУ ,, Алеко Константинов ‘‘

 

III  място

Андрея Кирчева  - 5 в клас, ОУ ,, Алеко Константинов ‘‘ 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

ТЕМА: „МОДА В БЪДЕЩЕТО“

  

Втора възрастова група  - от I до IV клас

 

Първо място

Тиана Хубенова -2 д клас, ОУ ,,Ал. Константинов‘‘

          Лидия Драгиева – 1 в клас, ОУ ,,Ал. Константинов‘‘

Крисиана Миндалова – 3 б клас, ОУ ,,Ал. Константинов‘‘

 

Второ място

Златина Петкова – 2 д клас, ОУ ,,Ал. Константинов‘‘

 

Трето място

Антония Маркова – 2 в клас, ОУ ,,Ал. Константинов‘‘

Златина Петкова – 2 д клас, ОУ ,,Ал. Константинов‘‘

 

        Трета възрастова група – от V до VIII клас

 

Първо място

Иван Нечев – 7 а клас, ОУ ,,Алеко Константинов‘‘

 

Второ място

Дейна Георгиева – 5 б клас, ОУ ,,Алеко Константинов‘‘

Никол Стоилова – 7 г клас, ОУ ,,Алеко Константинов‘‘

 

          Трето място

 

Андреа Делчева – 5 г клас, ОУ ,,Алеко Константинов‘‘

Михаил Гочев – 7 б клас, ОУ ,,Алеко Константинов‘‘

ТЕМА: „ПРОЛЕТНО УХАНИЕ“

Втора възрастова група – от I до IV клас

 

Първо място

Кристиана Димитрова – 2 а клас, ОУ ,,Алеко Константинов‘‘

 

Второ място

Теодора Георгиева – 2 а клас, ОУ ,,Алеко Константинов‘‘

 

Трето място

Катерина Шидерова – 3 б клас, ОУ ,,Алеко Константинов‘‘

Невена Янева – 2 в клас, ОУ ,,Алеко Константинов‘‘

 

          Трета възрастова група – от V до VIII клас

Второ място

Петя Иванова – 5 г клас, ОУ ,,Алеко Константинов‘‘

  

ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО

 

Втора възрастова група – от I до IV клас

 

Първо място

Никол Миткова -1 г клас, ОУ „Алеко Константинов”

Димитър Тумбалов  -  3 а клас, ОУ „Ал. Константинов‘‘

 

Второ място

Теодор Иванов -  1 б клас, ОУ „Алеко Константинов”

Магдалина Узунова- 3 д клас, ОУ „Алеко Константинов”

Йоан Христов -  3 б клас, ОУ „Алеко Константинов”

Теодора Тодорова -1 клас ОУ „Алеко Константинов”

 

Трето място

Теодора  Георгиева- 2 а клас, ОУ „Алеко Константинов”

Гергана Минчева-3г  клас, ОУ „Алеко Константинов”

Борислав Бонев – 3 а клас, ОУ „Алеко Константинов”

 

          Трета възрастова група – от V до VIII клас

 

Първо място

Мария Христова -6 б клас, ОУ „Алеко Константинов”

 

Второ място

Михайл Маджиров -7 а клас, ОУ „Алеко Константинов”

Даная Вълева - 5 в клас, ОУ „Алеко Константинов”

 

Трето място

Веселин Димов- 6 б клас, ОУ „Алеко Константинов”

Божидар Александров -7 б клас, ОУ „Алеко Константинов”

Георги Иванов -5 а клас, ОУ „Алеко Константинов”

 

Групови награди

 

СИП -Технологии и предприемачество 2- 3 клас, ОУ „Алеко Константинов”

 

СИП -Домашен бит и техника -  4 клас, ОУ „Алеко Константинов”

 

„Морячетата“ - 2 д клас, ОУ „Алеко Константинов”

 

ФОТОГРАФИЯ

 

  Втора възрастова група –I- IV клас

 

           III  място

           Мартин Тодоров Вълчев- 2в  клас, ОУ ,,Алеко Константинов“

 

Трета възрастова група – V- VIII клас

 

II място

Диана Панева- 7 б клас, ОУ,,Алеко Константинов“

Миглена Атанасова- 7 в клас, ОУ ,,Алеко Константинов“

 

III  място

Даная Вълева- 5в  клас, ОУ,,Алеко Константинов“

МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО 

Втора възрастова група- I – IV клас

 

           II място - Вокална група „Щастливците“при ОУ“Алеко Константинов“

 

Втора възрастова група- I – IV клас

           II място

Жаклин Диянова Василева - 2 д клас, ОУ,,Алеко Константинов“

II място

Ани Атанасова Гочева - 4 а клас, ОУ,,Алеко Константинов“

           II място

Добрина Ангелова Дулева – 4 в клас, ОУ,,Алеко Константинов“

            III място

 Николета Николаева Коцева – 4 г клас, ОУ,,Алеко Константинов“

 

Трета възрастова група – V- VIII клас

          II място

 Пламена Великова Генчева – 6 в клас, ОУ,,Алеко Константинов“

           III място

 Дейна Теодорова Георгиева – 5 б клас, ОУ,,Алеко Константинов“

ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

 

             I място - Формация „Съвременни танци“при ОУ“Алеко Константинов“

            II място - Формация „Съвременни танци“при ОУ“Алеко Константинов“

Интересно

Сгъни листчето

Един лист хартия не може да бъде сгънат повече от 7 последователни пъти.

Училищен часовник

Анкета

Любим предмет

Кой е любимият ви учебен предмет?

» Към анкетата »
1 Оставащи гласа

jVS by www.joomess.de.

Календар

Септември 2021
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Архив

Powered by mod LCA